سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد لگزیان – استادیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی نجفی سیاهرودی – کارشناسان ارشد مدیریت از دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمسلم علوی –

چکیده:

در طی بازنگریهای گسترده ای که در دو دهه اخیر در جایگاه هیئت مدیره صورت گرفته است توجه به تعادل و توازن اشکال متفاوت قدرت در راس حاکمیت سازمان بسیار حائز اهمیت بوده است از آنجایی که هیات مدیره ها به عنوان مرجع عالی سازمان در تدوین سیاستگذاریها ی کلان تلقی می گردد مبحث قدرت در این حوزه همواره موضوع چالش برانگیزی بوده است که می بایست مورد تدقق و تعمق شایسته ای قرار گیرد اساسا پشتوانه فلسفه وجودی هیات مدیره ها ماهیتی قدرت طلبانه داشت هاست که بدون تردید فقدان و یا کاهش قدرت عملی هیات مدیره ها آنها را در برابر سایر تیمهای سازمانی آسیب پذیر نموده و به ورطه انفعال می کشاند و به تبع آن ایفای نقش موثر آنها را در آینده و سرنوشت سازمان ناممکن می سازد.