سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا ستوده – دانشگاه صنعتی شیراز دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا
مرتضی دراهکی – دانشگاه صنعتی شیراز دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا

چکیده:

پیشرفتهای اخیر فناوری در استفاده از نانوساختارها، لزوم محاسبه خواص مکانیکی و شناسایی رفتار مکانیکی انها را نمایان کرده است با توجه به کاربردهای متنوع نانوتیرها مثل عملگردر وسایل نانوالکترومکانیکی ، در مقاله حاضر با استفاده از تئوری الاستیسیته غیرمحلی Nonlocal و روش حل عددی قدرتمند دیفرانسیل کوادریچر Differential Quadrature یک کد عددی matlab تدوین شده است که مقدار بار کمانش بحرانی نانوتیر اویلر – برنولی را محاسبه می کند همچنین تاثیر پارامترهای مختلفی همچون اثرات اندازه در بعد نانو شرایط مختلف تکیه گاهی و طول نانوتیر بر روی مقدار بار کمانش بحرانی بررسی شده ست در نهایت مشاهده شده است که روش تئوری الاستیسیته غیر محلی توانایی خوبی در لحاظ کردن اثرات اندازه در مدل پیوسته دارد و با محاسبات بسیار کمتر نسبت به روش دینامیک مولکولی، رفتار دقیق نانوتیر را پیش بینی می کند همچنین روش دیفرانسیل کوادریچر سرعت همگرایی بسیار مطلوبی دارد.