سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ارسلان حسن پور دهنوی – دانشجوی دکتری، دانشکده ادیبات و علوم انسانی، دانشگاه و بلوچستان، ایران
عباس حسین پوردهنوی – کارشناسی ارشد، دانشگاه فرهنگیان، تربیت حیدریه ایران

چکیده:

مناظره ی سیبویه و کسانی که به قضیه ی زنبوریه معروف است در قرن دوم هجری اتفاق افتاد. این حادثه ی تاریخی حامل پیامدهایی است که نگارندگان با استفاده از تحلیل گفتمان انتقادی وتکیه بر آرای فرکلاف به کند و کاو آنها پرداخته اند. از آنچا که جدل بین سیبویه وکسائی رویائی دو مکتب زبان شناسی در اوان امپراطوری اسلامی است نشانمی دهد که این حادثه به لحاظ زبان شناسی بطور اعم و به لحاظ زبان شناسی اسلامی بطور اخص اهمیت بیشتری پیدا می ند . لذا در این نوشتار تلاش می شود تا به جنبه های زبان شناسی آن پرداخته و به ین پرسش پاسخ داده شود که این ماظره حامل جه پیامد هایی در زمینه ی زبان شناسی اسلامی است .