سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی ثانی خانی – دانشجوی دکتری منابع اب دانشگاه تبریز
حامد کیافر – کارشناس ارشد ابیاری و زهکشی دانشگاه تبریز

چکیده:

منابع اب یکی از پایه های اصلی توسعه پایدار به حساب می اید و درسالهای گذشته در زمینه برنامه ریزی صحیح در مدیریت آب سرمایه گذاری قابل توجهی انجام پذیرفته است تخصیص بهینه آب از دیرباز در بین جوامع بشری مورد توجه محققان و دانشمندان مهندسی آب بوده است در راستای رویکرد سیستماتیک می توان گفت که تخصیص بهینه حلقه ای از سیستم یکپارچه عرضه و تقاضا منابع و مصارف است دراین تحقیق محدوده مطالعاتی شامل سد علویان و شبکه ابیاری و زهکشی صوفی چای در پایین دست آن در نظر گرفته شد اراضی کشاورزی این محدوده شامل ۴ منطقه با وسعتهای متفاوت بودند به منظور بهینه سازی مصرف آب امار و اطلاعات زیادی از منابع و مصارف در منطقه مورد مطالعه جمع اوری شدند در تحقیق حاضر برای تخصیص بهینه آب در طول فصل زراعی در شبکه ابیاری و زهکشی صوفی چاب ابتدا به بررسی وضعیت منابع آب موجود اعم از اب موجود در مخزن سد علویان سفره های اب زیرزمینی بارندگی موثر اب برگشتی از شهر مراغه پرداخته شد.