سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی رجب زاده – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مسعود علی اکبرگلگار – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

محیط تجدید ساختار یافته نیازمند یک راه کار مناسب جهت مدیریت توان راکتیو می باشد. آنچه که در برنام هریزی بهینه توان راکتیو باید مد نظر قرار گیرد عبارت از: حداقل کردن تلفات اکتیو شبکه، حداقل کردن مجموع مربعات انحراف دامنه ولتاژها از مقادیر استاندارد خود، ایجاد پروفیل ولتاژ مسطح در شبکه، تضمین امنیت ولتاژ و تضمین سرمایه بازار میباشد. در این مقاله مدلی ارائه شده که از دیدگاه اقتصادی با هدف کمینه کردن قیمت، حداکثرقراردادهای توان اکتیو، مورد پذیرش قرار گیرد و از نظر فنی حاشیه پایداری ولتاژ به عنوان قید تضمین کننده امنیت بهره برداری در مدل بازار توان راکتیو پیاد ه سازی شده است. جهت معتبر سازی مدل پیشنهادی عملکرد آن در سیستم 14 شینه IEEEآزمایش شده است و نتایج شبیه سازی توسط الگوریتم ژنتیک بیانگر صلاحیت این الگوریتم جهت تخصیص بهینه توان راکتیو در زمان بهر ه برداری با وجود محدودی تهای محیط بازار می باشد.