سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی غلامی سفیدکوهی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

با توجه به پتانسیل منابع آب و خاک نیروی انسانی مسائل اجتماعی و سایر عوامل دخیل در تولید محصول انتخاب الگوی کشت بهینه جهت دستیابی به حداکثر سود به ازای مصرف یک متر مکعب آب در سطح یک حوضه از مسائل اساسی مدیریت برمنابع آب به شمار می رود از انجایی که هدف از تخصیص مناسب منابع آب دستیابی به حداکثر سود می باشد بنابراین بهترین جواب ممکن انتخاب الگوی کشت مناسب از طریق بهینه سازی قابل حصول می باشد هدف ازاین تحقیق بهینه سازی الگوی کشت زراعی در حوضه گرگان رود است از این رو با توجه به مصرف واقعی گیاهان مستخرج از تصاویر سنجنده MODIS پتانسیل منابع آب سطحی و زیرزمینی و در نظر داشتن سیاستهای کلان بخش اب و خاک استان گلستان قیودات، تابع هدف ماکزیمم سازی گردید در ادامه شاخص سودمندی اقتصادی آب ورودی به اراضی محاسبه شد.