سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالرضا قلی پور – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
کیان الیاسی بختیاری – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

چکیده:

در این مقاله روش قیمت دهی ضریب گره، که مرتبط با تخصیص قیمت تلفات در سطوح توزیع است، پیشنهاد داده می شود. این روش با روش های مرسوم میانگین گیری تلفات بین مشتری ها که تلفات سیستم توزیع؛ صرف نظر از موقعیت، زمان مصرف و صرف نظر از مکانهای تلفات بین همه مشترکین تقسیم می شود فرق دارد. قیمت دهی گره ، نسبت به منابع تولید پراکنده DG سیگنال های قیمت موثری ارسال و تصمیمات جایابی DG موثری ارائه می دهد. علاوه بر این قیمت های گرهی، مشوق اقتصادی قوی برای گسترش DG با پاداش دادن به منابع DG است؛ زیرا DG از طریق تغییر پخش بار به کاهش تلفات در نواحی دور کمک می کند. ضریب قیمت گرهی با استفاده از پخش بارها، با مشخص کردن باس مرجع در نقطه تولید توان، یعنی جایی که خط انتقال به شبکه توزیع وصل می شود، محاسبه می شود. در این محاسبات محدودیتی برای شبکه توزیع در نظر نمی گیریم. در نهایت با کاربردی از این روش در یک شبکه شعاعی روستایی بحث را جمع بندی می کنیم.