سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی بهفرنیا – دانشگاه علم و صنعت ایران
وحید طباطبایی وکیلی –
یونس عبدی – دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

استاندارد ۸۰۲٫۱۶ IEEE مبتنی بر شبکههای بیسیم مش بمنظور تخصیص شیارهای زمانی که برای ترافیکهای خارجی و محلی شبکه بکار میرود بترتیب تخصیص زمانبندی متمرکز و توزیعی را معرفی کرده است. در این مقاله، الگوریتم بهینهای برای ارسال ترافیکهای خارجی ومحلی شبکه پیشنهاد شده است که توانایی بهبود استفاده مجدد فضایی(spatial reuse را در شبکه داراست. در این الگوریتم علاوه بر در نظر گرفتن بیطرفی بین گرهها از سیستم چند کاناله بمنظور حذف تداخل در گرههای همسایه استفاده شده است. همچنین در این الگوریتم گرهها میتوانند از تمام فضای ارسالی یک زیر قاب داده(data subframe بمنظور تخصیص ترافیک خارجی و محلی شبکه بهره بگیرند. شبیه سازیهای صورت گرفته مؤثر بودن الگوریتم پیشنهادی را جهت بهبود پارامترهای تخصیص زمانبندی همچون نسبت بهرهگیری از کانال، نسبت همزمانی اتصال و طول زمانبندی نشان میدهد.