سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان منافی مورکانی – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
علی تصدیقی –
امیرمسعود رحمانی – گروه مکاترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمدحسین یکتایی – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحدآبادان

چکیده:

دراین مقاله روشی جدید تحت عنوان (Multi Level Economy) ML.Economy جهت تخصیص منابع در شبکه های گرید معرفی می شود با توجه به اهمیت ساختار اینترنت در پیاده سازی این روش از این ساختار استفاده شده است مورد بسیار مهمی که در روش معرفی شده به ان توجه شده پدیده محلی بودن در شبکه های متصل به هم است به شکلی که بستر مناسبی را برای ارائه روش فراهم می کند ا زمناطق ایجاد شده محلی بودن دراین ساختار استفاده شده و روش تخصیص منابع به صورت چند سطحی روی ان ایجاد می شود در روش ML Economy تخصیص و مدیریت منابعی که در شبکه وجود دارند به دو شکل و بصورت موازی انجام می شود این دو شکل شامل درون ناحیه و بین ناحیه ای است تابه شل مناسبی منبعی که از لحاظ اقتصادی برای کار مورد نظر است انتخاب شود.