سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدعلی جبرئیل جمالی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
جواد پاشایی باربین – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده
مجید تقی پور علی بگلو – دانشگاه جامع علمی کاربردی اذربایجان غربی

چکیده:

دراین مقاله روش کارا و ساده مبتنی بر یادگیری تقویتی برای تدارک پویایی پهنای باند ارائه می شود و روش پیشنهادی سعی در بیشینه کردن استفاده از پهنای باند می کند با این شرط که کیفیت سرویس از یک استانه از پیش تعیین شده کمتر نشود. روش ارائه شده بهبود ی برپروتکل زمان بندی حذف موقت است و بسته ای را برای حذف انتخاب می کند که لرزش زمانی بیشتری دارد همچنین مدل پیشنهادی نسبت به تغییرات ترافیک و نیازمندی کیفیت سرویس واکنش نشان میدهد و باسرعت بالایی به سمت استراتژی تدارک بهینه همگرا می شود دراین الگوریتم معیارهای میزان گذردهی میزانحذف بسته و تاخیر به ترتیب نسبت به الگوریتم زمان بند حذف موقت حدود هیجده و سه صدم درصد دو و یک صدم درصد و نه درصد بهبود یافته است.