سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بایرام تنهایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اردبیل،ایران

چکیده:

موضوع اصلی قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جرم نظامی و فرد نظامی است که طبق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها تخفیف در این قانون مدنظر قرار گرفته است که با ویژگی هایی چون حذف شلاق در جرایم تعزیری، قرار دادن حداقلی برای تخفیف ، امکان دریافت خسارت توسط نیروهای مسلح بدون تقدیم دادخواست ، در جهت حمایت از منافع نیروهای مسلح ف تعیین مجازات جایگزین حبس با خدمت در راستای سیاست زندان زدایی، و ضابطه مندنمودن عذرهای موجه، امتیاز بزرگ این قانون محسوب می شود. که همراه با شدت و سرعت عمل و تشریفات خاص رسیدگی است . جهات تخفیف در قانون مذکور همان جهات تخفیف در قانون مجازات اسلامی است که از کیفیات مخففه قضایی یا اختیاری است اما قاضی موظف به قید جهات تخفیف در رای خود می باشد که عدم ذکرآن از جهات نقض رای در دادگاه نظامی یک می باشد که در اعمال تخفیف تنع متهم باید در نظر گرفته شود. همجنین در صورت تخفیف در مواد 3 و 4 و 5 این قانون در مورد حبس استناد مجدد به ماده 7 جهت تخفیف بی مورد است .