سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کورش قادری – استادیار بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدمهدی احمدی – استادیار بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد نجف زاده – دانشجوی دکترای سازه های هیدرولیکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تخمین ابعاد حفره ابشستگی در پایین دست سازه های هیدرولیکی اتلاف کننده انرزی از جمله سریزهای جامی شکل بدلیل پیچیدگی بررسی همزمان اثر شرایط هیدرولیکی جریان و خصوصیات رسوب در پدیده ابشستگی به راحتی امکان پذیر نمی باشد ابعاد حفره ابشستگی اغلب با استفاده از معادلات تجربی تعیین می گردد که این روابط در شرایطی خاص در ازمایشگاه معتبر می باشند ساخت مدل فیزیکی در ازمایشگاه منوط به صرف وقت و هزینه است و معمولا در تعیین نگاشت میان پارامترهای موثر برابشستگی نمی توان اثر دقیق همه پارامترها را در نظر گرفت به همین جهت امروزه ابعاد گودال ابشستگی را با استفاده از انواع روشهای هوش مصنوعی تخمین می زنند یکی از انواع روشهای هوشمند روش گروهی کنترل داده ها GMDH است GMDH یک رویکرد خود سازماندهی داده ها است که به عنوان روشی برای شناسایی روابط غیرخطی بین متغیرهای ورودی و خروجی به کار می رود دراین تحقیق مدلی براساس رویکرد GMDH برای تخمین ابشستگی پایین دست سازه هیدرولیکی سرریز جامی شکل Ski jumpbucjet توسعه داده است نتایج حاصل از مقایسه توسعه مدل GMDH با داده های ازمایشگاهی و دیگر روشهای هوشمند نشان داد که روش GMDH از عملکرد بالایی در تخمین میزان ابشستگی برخوردار است.