سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیده حمیده صدیق ضیابری – دانشگاه صنعتی سهند تبریز
محمدجواد خسروجردی –

چکیده:

در این مقاله رویکردی جهت تخمین خطای سنسور و جبران آن در سیستم تعلیق الکترومغناطیسی (EMS1 ) ارائه شده است. رویکرد پیشنهادی بر مبنای تفکیک سیستم به دو زیرسیستم خطادار و بدون خطا میباشد. سپس یک رویتگر غیرخطی جهت تولید تخمینحالتهای زیرسیستم بدون خطا طراحی شده که از این رهگذر، تخمین با کیفیتی از خطای سنسورها ایجاد میگردد. به وسیله خطای تخمینزده شده، تاثیر خطا بر سیستم کنترل را به حداقل رسانده و بدین وسیله عملکرد مطلوب حلقهبسته حفظ میگردد. نتایج شبیهسازی بر روی سیستم تعلیق الکترومغناطیسی قطار، موثر بودن ایده کنترلی ارائه شده را نشان میدهد.