سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سجاد دهقانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
ناصر پرهیزگار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
عباس شیخی – دانشگاه شیراز

چکیده:

دراین مقاله عملکرد الگوریتم MUSIC کلاسیک درحضور منابع نزدیک مورد بررسی قرارمیگیرد و نشانداده می شود که برای جهت یابی منابع نزدیک نمی توان از الگوریتم MUSICکلاسیک که جبهه موج را تخت درنظر میگیرد استفاده نمود دراین مقاله جهت تخمین DOA منابع نزدیک با جبهه موج کروی الگوریتمی ارایه می شود که اصلاح شده MUSIC کلاسیک بوده و قادر است DOA منابع نزدیک و دور را با دقت بسیاربالایی تخمین بزند نتایج بدست آمده از شبیه سازی ها ی انجام شده حاکی ازعملکرد بسیاربالای الگوریتم پیشنهادی نسبت به الگوریتم MUSIC کلاسیک درتخمین DOA منابع نزدیک می باشدعملکرد الگوریتم ارایه شده به روش Monte carlo بررسی شده است.