سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نازلی ذکی علمداری – دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
محمدعلی بنی هاشمی – دانشیار دانشکده عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
علی اصغر میرقاسمی – استاد دانشکده عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
مریم حمیدیان – دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

پیش بینی زمان گسترش شکاف در سدهای خاکی به منظور ایجاد آمادگی و مدیریت بحران در پایین دست سد از اهمیت زیادی برخوردار است. دو عامل مهم شکست سدهای خاکی آب شویی و روگذری است. دراین تحقیق شروع و گسترش آبشویی و حرکت آب در محیط خاک در بدنه یک سد خاکی شبیه سازی خواهد شد. از آنجا که آب شویی پدیدهای مشترک بین دو فاز مایع و جامد (آب و خاک) است، حل معادلات حاکم بر دوفاز، با فرض لوله ای امتداد یافته بین بالا دست و پایین دست سد، با طول و شعاع اولیه مشخص به کمک روش حجم محدود صورت می گیرد. حل عددی بر مبنای اختلاف فشار ثابت است و نحوه تغییرات شعاع در طول لوله و زمان رسیدن به شعاع بحرانی و تبدیل پروسه آب شویی به روگذری را در یک سد خاکی نشان می دهد.