سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اصغر یعقوبی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس
مرتضی احمدی – عضو هیت علمی دانشگاه تربیت مدرس
محسن زینالی – کارشناس پتروفیزیک

چکیده:

مقدار سرعت موج برشی در تعیین پارامتریهای ژئومکانیکی، نوع لیتولوژی سازند و سیال درون سازند ( اکتشاف مخازن گازی ) کاربرد دارد . هزینه بالای تعیین سرعت موج برشی در چاه های نفت و گاز باعث تخمین این پارامتر بر اساس سایر پارامترهای فیزیکی سنگ شده است . تاکنون روابط تجربی زیادی در مورد تخمین سرعت موج برشی در سنگ های رسوبی خاص ارائه شده است . در این روابط سرعت موج برشی با استفاده از سرعت موج فشاری و پارامترهای فیزیکی دیگر سنگ از قبیل لیتولوژی، دانسیته و تخلخل تخمین زده شده است . گستگنا با استفاده از رگرسیون چند درجه بر اساس داده های مغزه و نمودارهای چاه پیمایی رابطه بین سرعت موج فشاری و برشی در سنگ های مختلف را ارائه نمود . گرینبرگ یک رابطه تجربی بر اساس سرعت موج فشاری و لیتولوژی ارائه کرد . در این تحقیق میزان اعتبار روش گرینبرگ برای تخمین سرعت موج برشی برای قسمتی از یک چاه که سرعت موج برشی موجود است ارائه شده است . این کار برای تخمین سرعت موج برشی در فواصلی از چاه که این سرعت موجود نیست، انجام شده است .