سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جعفر طاووسی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
احد میرلو –
محمدباقر بناء شریفیان –

چکیده:

در این مقاله از تخمینگر افق متحرک برای تخمین سرعت و موقعیت روتور در موتور سنکرون مغناطیس دائم استفاده شده است. با توجه به اینکه تاکنون سرعت و موقعیت روتور در موتور سنکرون مغناطیس دائم با روش افق متحرک تخمین زده نشده است، لذا ابتدا به معرفی تخمینگر افق متحرک پرداخته و سپس با استفاده از این تخمینگر، سرعت و موقعیت روتور بهصورت زمان واقعی(On line) تخمین زده میشوند. در نهایت بهکمک شبیهسازی، این تخمینگر با فیلتر کالمن تعمیم یافته مقایسه شده و مزایا و معایب آن مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد