سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیداسمائیل شکیب – فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین برتراصفهانی – دانشجوی دکترا مهندسی مواد دانشگاه شهید باهنر کرمان
رامین رئیس زاده – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در فرآیند ریخته گری، بررسی نحوه انتقال حرارت و در پی ان انجماد بسیار حائز اهمیت است، به طوری که تا به امروزمطالعات بسیاری در این زمینه صورت گرفته است. در این تحقیق به مطالعه فرآیند انجماد در شرایط مختلف پرداخته و درنهایت معادله انتقال حرارتی با دقت قابل قبول بر اساس خصوصیات حرارتی قالب و مذاب ارائه شده است. مقایسه نتایج حاصل از این معادله با نتایج عملی و همچنین نتایج حاصل از فرمولهای رایج در شرایط یکسان، حاکی از انطباق قابل قبول نتایج بدست آمده است. تحقیق حاضر نشان داد که معادلات پیشنهادی از دقت بیشتری نسبت به فرمولهای رایج برخوردار م یباشند. انحراف کمتر نتایج بدست آمده از معادله پیشنهادی نسبت به نتایج عملی، در شرایط یکسان خود گواهی بر این امر است. از این معادله میتوان در طراحی شرایط مناسب جهت رسیدن به انجماد کنترل شده مذاب در فرایند ریخته گری استفاده نمود