سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فهیمه نصرتی کاریزک – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیدعلیرضا موحدی نائینی – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه گرگان
ابوطالب هزارجریبی – استادیار گروه ابیاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
قربانعلی روشنی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

ظرفیت تبادل کاتیونی