سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین رحیم پوربناب – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
علی کدخدایی – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
رسول رنجبر کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت دانشگاه تهران
مهدی شیری – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

آگاهی از مقادیر مقاومت فشارشی تک محوره و پارامترهای الاستیک سنگ نظیر مدول یانگ و نسبت پواسیون از جمله اطلاعاتی است که همواره در تمامی مراحل اکتشاف، بهره برداری و رها سازی یک مخزن هیدروکربنی مورد نیاز است. مهمترین کاربردهای این پارامترها در صنعت نفت شامل بررسی پایداری دیواره چاه در حین حفاری، تولید ماسه در حین برداشت از مخزن و فرونشست مخزن پس از رها سازی آن است. بسیاری از پارامترهای الاستیک سنگ را می توان به روشهای ایستا و یا پویا بدست آورد اما محاسبه مقاومت فشارشی تک محوره صرفاً از طریق مطالعه مستقیم نمونه های سنگی ممکن است. در این مطالعه با استفاده از یک روش آماری و بکارگیری لاگهای پتروفیزیکی معمول معادله ای برای محاسبه مقادیر مقاومت فشارشی در یکی از میادین نفتی ایران معرفی شده است. معادله بدست آمده این قابلیت را دارد که با استفاده از لاگهای