سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیدا قهرمانی – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی انرژی تجدیدپذیر،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم تحقیقات تهران،گروه مهندسی انرژی
فرامرز فقیهی – استادیار گروه مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
علی محمدی – استادیار گروه مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

محدودیتهای منابع فسیلی و اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از انتشارگازهای گلخانه ای ، در طول دههای اخیر چالشهای بزرگی را پیشروی جهان قرار داده اند. جهت مقابله با این چالش ها، ضرورت بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر برهمگان روشن گردیده است. با توجه به برخورداری از پتانسیل مطلوب و مناسب انرژی های تجدید پذیر در کشور،توسعه این منابع منطقی به نظر می رسد چراکه از این طریق می توان در جهت اهداف توسعه پایدار و تولید برق نیز گام برداشت. در این مقاله با بهره گیری از نرم افزار Retscreen که یکی از نرم افزارهای تجزیه و تحلیل پروژه انرژی پاک تحت Excel است به بررسی فنی و اقتصادی نیروگاه های بادی و خورشیدی به ظرفیت KW100 برای شرایط آب و هوایی شهر زنجان می پردازیم.