سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابراهیم جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران -سازه های هیدرولیکی، دانشگاه علم
امیراعتماد شهیدی – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تخمین صحیح و قابل اطمینان میزان روگذری موج در ساز ههای ساحلی امری مهم در طراحی و ارزیابی ایمنی این ساز هها است. در این مقاله مدل درختی M5 بعنوان یک ابزار محاسبات نرم جدید برای ایجاد یک مدل جهت پیش بینی روگذری موج در موج شکن های سنگریز ه ای بکار گرفته شده است. مزیت مدلهای درختی نسبت به سایر روشهای محاسبات نرم، سادگی استفاده از آنها است. علاوه بر این، این مدلها قابل درک تر از سایرابزار محاسبات نرم موجود از قبیل شبکه های عصبی و مجموعه های فازی هستند . جهت آموزش و آزمایش مدل ا ز اطلاعات انتخابی از بانک اطلاعاتی CLASH استفاده شده و پارامترهای موثر در پدیده روگذری بعنوان پارامتر ورودی درنظر گرفته شد هاند. نتایج بدست آمده از مدلسازی با روابط تجربی موجود برای موج شکن های سنگریزه ای مقایسه شده و نشان داده شده است که مدل ساخته شده دقیقتر از روشهای تجربی موجود است