سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بی بی طاهره حسینی – معاون منابع انسانی
علی اصغر نصرالهی – مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

چکیده:

به منظور درک صحیح مفاهیم استراتژیک و تجهیز نمودن مدیران ارشد به نگرش سیستمی و متعاقب آن انجام فرا یند برنامه ریزی استراتژیک ، پروژهتدوین آرمان مشترک و برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر اصول سازمانهای یادگیرنده، تعریف و با مشارکت و همراهی مدیران ارشد و رهنمودهای علمی و عملی جناب آقای دکتر محمود عجمی براساس مدل طراحی شده توسط ایشان از مرداد سال 1385 آغاز شده است . مدل مذکور از هفت مرحله شش ماهه تشکیل شده که تا کنون چهار مرحله آن خاتمه یافته است . در این مقاله فعالی تهای انجام شده طی دو سال گذشته و دستاوردهای حاصل از آن تشریح شده است .