سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ملیحه خنجری – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، گروه اقتصاد و مد
هانیه آرزمجو – کارشناس ارشد مدیریت تحول، دانشگاه علامه طباطبائی، گروه اقتصاد و مدیر
میرعلی سیدنقوی – عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، دکتر

چکیده:

مقاله حاضر بخشی از پروژه تحقیقاتی تحت عنوان برنامه ریزی راهبردی تحقیقات در حوزه مدیریت صنعت برق به کارفرمایی شرکت توانیز است که در گروه اقتصاد و مدیریت برق پژوهشگاه نیرو به اجرا رسیده است. هدف اصلی این پژوهش، تعیین و شناسایی سرفصلهای تحقیقاتی در حوزه مدیریت صنعت برق و به تبع آن تهیه نقشه راه تحقیقات در این حوزه، در راستای تحقق آرمان صنعت برق است. در این پژوهش، ابتدا با مطالعه ادبیات برنامه ریزی استراتژیک و مدلهای مطرح در این زمینه و با توجه به شرایط صنعت برق ایران، مدل مناسب جهت تدوین استراتژی تحقیقات در حوزه مدیریت صنعت برق طراحی شد. سپس با استفاده از این مدل، چالشهای اساسی حوزه مدیریت صنعت برق شناسایی شده و با تعیین نقاط ضعف مربوط به هر یک از چالشها، به بررسی راهکارهای مناسب جهت رفع آنها پرداخته شده است. در پایان، نقشه راه تحقیقات حوزه مدیریت در صنعت برق ایران ارائه شده است. اطلاعات مورد نیاز در فرایند اجرای مدل، بر مبنای نظرات خبرگان و صاحبنظران صنعت برق از طریق برگزاری پانل خبرگان، مصاحبه های حضوری، پرسشنامه و بررسی اسناد و مدارک حاصل شده است.