سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زین العابدین رحمانی – استادیار دانشگاه پیام نور مازندران
علی شاهنظری – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی مازندران
فرهنگ ابراهیم نژاد – کارشناسی ارشد مدیریت MBA

چکیده:

ایجاد تشکلهای اب بران یکی از روشهای تجربه شده بین المللی است که در پروژه جامع مدیریت جامع اب و خاک البرز با مشارکت مالی و فنی بانک جهانی در استان مازندران در حال اجرا می باشد در مدیریت ابیاری مشارکت مدار بهبود مدیریت مصرف و افزایش راندمان ابیاری موجب صرفه جویی در استفاده از منابع اب گردیده و با ایجاد و احساس مالکیت و مسئولیت در بهره برداران شبکه های ابیاری و زهکشی شاهد بهبود موثر مدیریت بهره برداری و نگهداری خواهیم بود دراین پژوهش با جمع اوری اطلاعات از میان ۱۰۰ نفر از مدیران کارشناسان و اعضای هیئت مدیره تشکلهای اب بر بعنوان جامعه اماری نقاط قوت و ضعف فرصت ها و تهدیدها شناسایی گردید و باتجزیه و تحلیل برروی انها و استفاده از تکنیکها در قالب روش فرد اردیوید استراتژی تشکل ها ی ابر بر از نوع محافظه کارانه تعیین گردید و در نهایت راهکارها و پیشنهاداتی در زمینه تغییر نگرش مسئولین دولتی نسبت به مسائل توسعه مشارکتی چندمنظوره بودن فعالیت تشکلها و روش مشارکت تشکلها ی اب بر بر مدیریت منابع آب ارائه گردیده است.