سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رضا طالعی فر – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
حبیب فتحی – دانشجوی کارشناسی حسابداری
سیدحسن حاتمی نسب – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

در سالهای اخیر وجود مسائلی چون فشار فزاینده بازارهای رقابتی تغییرات گسترده و شتابان در تکنولوژی و نیازهای مشتریان مدیران شرکتها را به فکر توسعه استراتزی مدون و کارایی انداخته است که همراستا و در امتداد با استراتژی تجاری کل شرکت بتوان با تکیه بر آن برنامه ریزی های دقیق تولیدی داشت این چنین استراتزیی در ادبیا مدیریت تولید استراتزی تولید اطلاق می گردد که به اذعان خیل عظیمی از محققان برای شرکتهای امروزی نوعی سلاح رقابتی بشمار می آید با این وجود متاسفانه بایستی عنوان کرد که تحقیقات اندکی در کشورمان در اینباره صورت گرفته است و در همین تحقیقات اندک آنچه را که بوضوح می توان یافت تکیه صرف مطالعات به مدلهای مفهومی و نهپزوهشات سیستماتیک ومدون است لذا آنچه که ما دراین تحقیق به دنبال آن خواهیم بود استفاده از مطالعات تجربی جمع آوری داده های مورد نیاز با استفاده از نظر متخصصان اسکن محیط داخلی خارجی به کمک ماتریسswotو نهایتا تجزیه و تحلیل این داده ها برای هدایت پزوهشمان به سوی تدوین استراتژی تولید خواهد بود.