سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن سربازی – کارشناس ارشد مکانیک ماشین آلات دانشگاه تهران و دانش آموخته مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

چکیده:

امروزه بزرگترین چالش پیش روی اکثر سازمان ها و شرکت ها حفظ بقاءشان می باشد. شرکت های تولیدی باتوجه به شرایط محیطی و قابلیت های کنونی و آینده خود باید نسبت به طراحی، تدوین و پیاده سازیاستراتژی هایی اقدام کنند که به بقاء و رشد آنها ( سودآوری ) در عرصه پر رقابت محصولات در شرایط متحولو پیچیده محیط کمک نماید. هدف از انجام این پژوهش طراحی و تدوین استراتژی کسب و کار برای شرکتتولیدی -توزیعی صدف سفید صنعت می باشد. در حال حاضر شرکت صدف سفید صنعت به عنوان یک شرکتکوچک تولید پوشاک در اهر واقع شده است. برای تدوین استراتژی مناسب، در مرحله اول بیانیه ماموریت شرکت تعیین گردید و سپس در مرحله ورودی، ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFF) و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) آورده شد. اطلاعات بدست آمده در این پژوهش، در مرحله تطبیق و مقایسه، با استفاده از آمار توصیفی و ابزارهای تدوین استراتژی از جمله ماتریس سوات (SWOT) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در مرحله تصمیم گیری بهترین استراتژی برای شرکت صدف سفید صنعت از بین استراتژی هایممکن، استراتژی رشد و توسعه انتخاب گردید.