سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

آرامیک سیمون – مدیر عامل مهندسین مشاور ویرا کنترل کوار
شاهین فعال – معاون برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت مهندسین مشاور ویرا کنترل کوار
محمد معزز – کارشناس ارشد شرکت مهندسین مشاور ویرا کنترل کوار

چکیده:

بررسی سلامت مدیریت پروژه روشی موثر در بازبینی توانایی سازمان در امر مدیریت پروژه قلمداد می گردد امروزه روشهای مختلفی برای ارزیابی سلامت مدیریت پروژه ارائه شده است دراین بین دو رویکرد کلی مدلهای بالندگی و بررسی سلامت مدیریت پروژه نقش اساسی در ارزیابی و بهبود سیستم مدیریت پروژه ایفا می نمایند به منظور ارزیابی وضعیت مدیریت پروژه وجود ساختاری مناسب ضروری است و استانداردهایی از قبیل PMBOK ساختار مناسبی برای این ارزیابی ایجاد نموده اند با توجه به ماهیت پروژه های ساخت و وضعیت عمومی مدیریت پروژه دراین نوع پروژه ها و همچنین کاربردی نبودن اکثر مدلهای بالندگی در همه صنایع، استفاده ازمدلهای بلوغ موجود به صورت کاربردی تقریبا غیرممکن است این تحقیق در ابتدا اقدام به انتخاب استاندارد PMBOK برای تدوین مدل بررسی سلامت سیستم مدیریت پروژه برای پروژه احیا میدان امام علی (ع) این پروژه به منظور احیا قدیمی ترین میدان اصفهان صورت می گیرد و شالم احداث رمپ، زیرگذر و انتقال ترافیک و ازاد سازی و احداث میدان اصلی میدان اما م علی (ع) و بهسازی سیصدو بیست هزار متر مربع محوطه های اطراف میدان می باشد نمود.