سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مسعود صادقیان – عضو هیات علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور (صنعت آب و برق)
کیمیا سادات میر کمالی – کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی -پژوهشگاه نیرو

چکیده:

تجربه نشان داده است که اغلب مدیران اشتیاق زیادی به ایجاد چارچوب یامدل شایستگی در سازمان های خود دارند ولی نمی دانند برای ایجاد این مدل به چه پارامترهایی نیاز دارند Sanghi, Seem ,2007 دراین پژوهش سعی شده است با بهره گیری از یک روش کیفی ساده چگونگی تدوین مدل شایستگی برای یکشغل خاص نشان داده شود. این مقاله که طی انجام پروژه تدوین مدل شایستگی در پژوهشگاه نیرو تهیه شده است چگونگی تدوین مدل شایستگی شغل مدیریت پروژه را طی اجرای پنج گام اساسی نشان میدهد برای این منظور ابتدا به مطالعه مدلهای شایستگی و انجام مصاحبه با صاحبنظران پرداخته شده و مدل PMCD بعنوان مبنایی جهت تدوین مدل شایستگی مدیریت پروژه در پژوهشگاه تعیین شده است سپس در گام دوم با بررسی عملکرد افراد موفق سازمان فهرستی از شایستگی ها که در بردارنده تمام شایستگی های عملکردی افراد در پژوهشگاه است مشخص می شود.