سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرشید باقری – پژوهشگاه نیرو
وهاب مکاری زاده – شرکت توانیر
امیر احمدی زاده – شرکت توانیر

چکیده:

مقاله حاضر اختصاص به تدوین معیارهای مصرف انرژی الکتریکی برای مشترکین خانگی در مناطق مختلف آب و هوایی ایران دارد. با توجه به سهم بسیار زیاد این مشترکین از کل مصرف برق کشور و به دلیل الگوهای مصرفینامناسب، در این تحقیق بر روی این گروه پراهمیت از ساختمانها تمرکز شده است. بدین منظور، با مطالعه تجربیات کشورهای پیشرو در زمینه تدوین استاندارد ها ومعیارهای مصرف انرژی الکتریکی برای ساختمانها ی باکاربری مسکونی، رویه اجرایی این طرح تحقیقاتی مبتنی بر بهره گیری از جامعه نمونه آماری گسترده دربرگیرنده ی بیش از 400 ساختمان مسکونی در سطح 22 شهر مختلفکشور و شبیه سازی آنها در محیط یک نرم افزار جامع و بومی، بنا شده است. با توجه به تاثیرات بسیار زیاد شرایط آب و هوایی بر شاخصهای مصرف انرژی الکتریکیساختمانها، معیارهای موردنظر نیز به تفکیک اقلیمهای آب و هوایی مختلف کشور تدوین گردیده اند. نتایج ارائه شده ، معیارهای مصرف انرژی الکتریکی را در قالب پله های بهینه تا پرمصرف برای هر اقلیم دسته بندی نموده اند