سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عزیز بلوچ زهی – دانشجوی ارشد علوم قران و حدیث استادیار دانشکده ی الهیات، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

حاصل کوشش های محققان در موضوع ترادف در واژه های قرآنی نشان می دهد ترادف در واژگاه قرآن از دیرباز یکی از موضوعات اختلافی در میان دانشمندان علوم قران بوده است . اختلافات آنان به نظر برخی لفظی و ناشی از بی توجهی آنان به مقاصد یکدیگر بوده و ریشه ی اختلافات آنان نداشتن تلقی و تعریف واحدی از ترادف دانسته شده است . که موافقان ترادف و منکران ترادف با توجه به دلایلی که دارند هر کدام آن را قبول و یا رد و انکار کرده اند لذا مقاله حاضر بر آن است تا دلایل هر کدام از موافقان و منکران ترادف را بیانکرده و عواملی که باعث ترادف و یا عدم ترادف ، که تا کنون رد و انکار ترادف در قؤآن کریم در حد نظریه بوده و منکران ترادف نتوانسته اند ترادف در همه واژه های قرآن ی را انکار کنند مورد بررسی قرار دهد