سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدحسین دانشگر – دانشجوی کارشناسی مشاوره دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مدرس ایلام
سعید سهیلی – دانشجوی کارشناسی مشاوره دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مدرس ایلام
محمد عبدالخان – دانشجوی کارشناسی مشاوره دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مدرس ایلام
باقر دشتی – دانشجوی کارشناسی مشاوره دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مدرس ایلام

چکیده:

یکی از ابعاد تربیت ، تربیت سیاسی است که نظام های سیاسی از طریق آن می توانند ارزش های خاص خود را در افراد نهادینه کنند،باظهور دوره رنسانس ، در مفهوم تربیت سیاسی تغییر و دگرگونی رخ داد که باعث چرخش سیاست از اخلاق به سمت قدرت شد و اینچرخش پایه و اساس تربیت سیاسی را در غرب شکل داد ، اما اسلام سیاست را درخدمت اخلاق و تربیت می داند، این مقاله در صددبررسی مبانی و مولفه های تربیت سیاسی از دیدگاه اسلام است، دیدگاه اسلامی تربیت سیاسی را روی آوردن آگاهانه و آزادانه به سمتارزشهای الهی می داند ، بر این اساس از عمده ترین مبانی سیاسی از منظر اسلام را می توان توحید محوری ،فطرت محوری، اخلاقمداری را نام برد. روش تحقیق این پژوهش کتاب خانه ای و با استفاده از منابع دست اول و دوم می باشد و یافته ها نشان می دهد کهبین تربیت سیاسی وانواع دیگر تربیت از منظر اسلام نقاط اشتراک فراوانی وجود دارد.