سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیمان مختاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه آزاداسلامی قزوین
شهاب شفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه آزاداسلامی قزوین

چکیده:

ستونهای مختلط کامپوزیت بصورت قوطی یالوله فولادی که بابتن پرشده اند را باختصار CFT می نامند بخش فولادی مقطع معمولا قوطهای نورد شده سازه ای یالوله فولادی می باشند که درابعادبزرگ درکشور تولید میشوند درهسته بتنی مقطع ممکن است بتن معمولی و یا بتنهای خود متراکم SCC به کاربرده شود ترکیب فولاد پیرامون هسته بتنی یک مقطع مختلف کامپوزیت ایجادمی کند انواع سیستم های سقف و تیرهای فولادی درترکیب با این ستونها به کاربرده میشود هنگامی که ساختمان ها بابکاربردن ستونهای CFT ساخته شده اند به تدریج استفاده ازاین سیستم رو به افزایش رفت به گونه ای که امروزه یکی ازبهترین روشهای ساخت وس از درانگلستان و ژاپن و امریکا می باشد بامطالعه سوابق استفاده ازاین سیستم درکشورهای پیشرفته مشاهده میشود که محدودیت برای تعدادطبقات قابل اجرا بااین سیستم وجود ندارد اساسا این روش درسازه های مرتفع بهینه تر و بهتروصرفه جویی اقتصادی بیشتر به همراه خواهد داشت انچه دراین مقاله اورده شده اشنایی با پارامترهای بسیارمهم و موثربرای بررسی و تحلیل و روشهای مطرح موجود دردنیا جهت طرح این ستونهاست