سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پروین عضنفرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

چکیده:

همه کودکان در چند مقطع سنی در زندگی شان دچار ترس و وحشت می شوند و این معمولاً یک بخش،طبیعی از رشد آنها محسوب می گردد. این ترسها در صورتی غیرطبیعی هستند که به صورت دائمی و بهمدت طولانی در کودک باقی بمانند یا ذهن کودک را به طور کامل اشغال کنند که این ترس در تمامفعالیتهای عادی آنها مداخله داشته و تائیدی گذارد و اگر کودک نتواند از آن رهایی یابد مبتلا بهبیماری تشویش، که همان ترس بی مورد و بی اساس است می گردد و باید علل و عوامل آن یافت شود وبه درمان آن بپردازیم.