سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید نمایشی – دانشجوی فوق لیسانس، مدیریت صنعتی، پردیس دانشگاهی دانشگاه گیلان
مصطفی ابراهیم پور – استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت، دکتری مدیریت با گرایش تولید و عملیات، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

چکیده:

مقاله حاضر به بررسی چگونگی ترکیب دو رویکرد ناب و چابک با توجه به نیازهای بازار برای یکزنجیره تأمین برگزیده می پردازد. در حقیقت، این دو رویکرد با یکدیگر کاملاً متفاوت اند؛ چراکه دراولی، برنده ساز بازار، هزینه است؛ حال آنکه در دسترس بودن و پاسخگویی سریع به تقاضا، عامل برددر رویکرد دوم به حساب می آید. زنجیره های عرضه چابک، باید نسبت به بازار حساس بوده و لذا بایدچالاک و سریع باشند. این بدان معنی است که تعریف ضایعات یا اتلاف در رویکرد چابک با آنچهدر زنجیره عرضه ناب مطرح می شود، دارای تفاوت است. انتخاب نقطه جدایش مناسب برای جریانمواد و جریان اطلاعات در زنجیره های عرضه، امکان ایجاد یک زنجیره عرضه دوسویه را فراهم خواهدنمود. این زنجیره، شامل زنجیره عرضه ناب(کارا) در سمت جلو و زنجیره عرضه چابک(اثربخش) درسمت عقب می باشد؛ لذا بهترین حالت، وضعیتی است که این دوزنجیره در نقطه جدایش به همبرسند لذا، مقاله برای روشن شدن موضوع، پس از ارائه مفاهیم، در قالب یک تئوریکی به ترکیبعرضه ناب و چابک می پردازد.