سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود علامه امیری – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه یزد
ولی درهمی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه یزد
علی محمد زارع بیدکی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه یزد

چکیده:

در طی سال های اخیر، تعداد وب سرویس هایی که دارای عملکرد یکسان ولی کیفیت متفاوت می باشند، افزایش یافته است. کیفیت سرویس در وب سرویس ها شامل یک سری ویژگی های غیر عملیاتی مانند هزینه اجرا، زمان اجرا، میزان در دسترس بودن، نرخ موفقیت در اجرا و امنیت می باشد. بسیاری از خدمات به علت پیچیدگی زیاد، باید توسط ترکیبی از وب سرویس ها انجام شوند. از این رو انتخاب و ترکیب وب سرویس ها و همچنین بدست آوردن ترکیبی که بهترین کارایی را داشته باشد جزء مباحث مهم در این زمینه به شمار می رود. در این مقاله برای حل این مسئله یکالگوریتم بهینه سازی ترکیب وب سرویس ها بر اساس الگوریتم ژنتیک پیشنهاد شده است. در این الگوریتم، توابع تولید کروموزوم ها، انتخاب کروموزوم ها، تقاطع و جهش به نحوی طراحی شده اند که الگوریتم به سرعت به سمت جواب بهینه همگرا می شود و همچنین قابلیت بالایی در فرار از بهینه های محلی دارد. همچنین سعی شده که مقدار خطا که در روش های معمول اجتناب ناپذیر است کم شود. کارایی این الگوریتم در محیط های آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است و دارای پیچیدگی زمانی بسیار کمی می باشد.