سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کورش مظفری – دانشگاه تربیت مدرس تهران
جلال الدین نصیری –
علی جلیلوند –
نصرالله مقدم چرکری –

چکیده:

ازاواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی مدل مخفی مارکوف به طور گسترده درتشخیص اعمال انسان به کارگرفته شده است دراین مقاله از توسعهای ازمدل مخفی مارکوف به نام مدل مخفی مارکوف فازی برایبهبود تشخیص اعمال انسان استفاده شدها ست درپیاده سازی این مدل از مفاهیم فازی برای افزایش کارایی دسته بندی و همچنین کاهش اتلاف اطلاعات درهنگام عددی کردن بردارها استفاده شده است یکی از چالشهای تشخیص اعمال تشخیص اعمال مشابه می باشد بهبودهای انجام شده باعث افزایش کارایی مدل مخفی مارکوف درتشخیص اعمال مشابهی مثل دویدنراه رفتن و کند دویدن میشوددراین پژوهش از ویژگیهای محلی فضایی زمانی برای توصیف اعمال انسان استفاده شده است این ویژگی ها معمولا بهعنوان ورودی روشهای رده بندی غیرزمانی مثل ماشین بردار پشتیبان و یا K- نزدیکترین همسابه استفاده می شود اما دراین پژوهش ما از روابط زمانی بین ویژگیهای استخراج شده استفاده نموده و ویژگیهای محلی فضایی – زمان را به عنوان ویژگی برای مدل مخفی مارکوف استفاده نمودها یم.