سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین محمدیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شهلا ترابی – پژوهشکده پردازش هوشمند علائم
وحید ابوطالبی – دانشگاه یزد
ساجده رضانیا –

چکیده:

هدف ازانجام این تحقیق بررسی امکان تشخیص بازشناسی چهره مخفی شده درقالب الگوی ادبال از طریق اشکارسازی خودکار مولفه P300 موجوددرپتانسیلهای وابسته به رخداد شخص می باشد بدین منظور ابتدا حساس بودن مولفه P300 نسبت به تحریک چهره مورد تحقیق قرارگرفت نتایج بدست آمده به ازای طبقه بندهای مختلف امکان تشخیص بازشناسی چهره مخفی شده مبتنی برمولفه P300 را تایید می نماید علاوه براین با دست بردن درپارامترهای الگوی ادبال یکبار تعداد تحریکهای غیرهدف از ۳ به ۴ و یکبارزمان تست از ۵ دقیقه به ۱۰ دقیقه افزایش داده شد لازم به ذکر است که پروتکل متداول GKT که درتحقیقات قبلی مورد بررسی قرارگرفته بود یک تست ۵ تحریکه ۵ دقیقه ای با تحریک شی بوده است درهر دو حالت طبقه بندهای BCD,BAD بعنوان دو روش مقایسه محور درمقایسه با طبقه بند LDA بعنوان یک روش یادگیرنده عملکردبهتری دارند درمورد افزایش نسبت نوع سوالات دربهترین حالت یعنی روشهای مقایسه محور درسطح معنی داری ۰٫۰۵ بهبود معناداری نسبت به تست پایه بدست نیامد.