سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نوید ربانی – شرکت دیده پرداز صبا مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
محمدروح اله یزدانی – استادیار گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
سیدمحمد فقیه ایمانی – شرکت دیده پرداز صبا مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله، تشخیص و طبق هبندی عیوب سطحی ورق فولاد به کمک تحلیل بافت توسط تبدیل موجک معرفی می شود. با توجه به تعداد زیاد ویژگیهای حاصل از یک تجزیه بسته موجک کامل و جهت حصول به عملکرد بلادرنگ، کاهش تعداد ویژگیها از طریق الگوریتمهای انتخاب ویژگی مدنظر قرار گرفته است. برای رسیدن به این هدف دو روش مختلف استفاده و نتایج آنها مقایسه شده است. انتخاب ویژگیها از طریق الگوریتم SFFS با تغییری که در معیار بهینه سازی داده شده است، منجر به انتخاب ویژگیهایی می شود که علاوه بر حفظ قدرت تفکیک کنندگی، زمان استخراج کمتری دارند. روش دیگر بر پایه الگوریتم انتخاب بهترین درخت است. این الگوریتم، تجزیه را تنها در گره هایی ادامه می دهد که منجر به کاهش آنتروپی گردد. علاوه بر مباحث مرتبط با انتخاب بهینه درخت تجزیه، در این مقاله سعی در یافتن نوع موجک مناسب، تعداد سطوح مناسب برای تجزیه، تابع مناسب جهت تبدیل تصاویر حاصل از تجزیه به ویژگی و پارامترهای مناسب برای طبقه بندی کنندهSVM نیز شده است. الگوریتم بهینه و نتایج حاصل از این تحقیق به طور عملی در یک سیستم بازرسی اتوماتیک ورق فولاد به کار گرفته شده و کارایی مطلوبی از خود نشان داده است