سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

وحید غفاری نیا – دانشکده مهندسی برق
سحر صداقتی – دانشکده مهندسی برق

چکیده:

حسگر های گاز اکسید فلزی به بسیاری از گارها از جمله ترکیبات عالی فرار حساس هستند سیگنال ناشی از تغییر مقاومت سطح نیمه هادی این حسگرها برای آشکارسازی گاز مورد استفاده قرار می گیرد از آنجا که درحالت ایستا سیگنال پاسخ حسگر در مواجه با گازهای مختلف مشابه است نمی توان براساس آن نوع گاز یا بو را تشخیص داد در پژوهش حاضر برای حصول سیگنالهای متمایز کننده گاز به صورت متناوب و پله ای به حسگر گاز اعمال شده است برای پردازش سیگنالهای حاصل از مدولاسیون تراکمگاز، از تحلیل فوریه استفاده شده است ضرایب فوریه مناسب به عنوان الگویی از گاز مورد آزمایش انتخاب شده اند الگوهای حاصل به خوبی با استفاده از یک دسته بندی کننده خطی قابل تفکیک هستند نتایج نشان میدهد که با این روش می توان چهار گاز متانول، اتانول، پروپانول و یوتانول را د ر محدوده وسیعی از تراکم به خوبی شناسایی کرد.