سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم باستانفرد – بخش کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان
نوید دیانت –

چکیده:

التراسوند ابزاری مفید راحت و بیخطر د رمراحل تشخیص است درعین حال تشخیص چشمی نوع بافت در بسیاری از موارد به علت وجود نویز زیاد دراین تصاویر و خطای چشم غیر ممکن است د رمقابل یک سیستم دسته بندی قوی می تواند دقت کافی در تشخیص نوع بافت را فراهم اورد این سیستمها براساس یک مجموعه ویژگی که هرکدام یکی از ابعاد داده ها را بیان می کنند با تکیه بر تکنیکهای ماشین بینایی سعی در جداسازی بافتهای سالم از نمونه های اسیب دیده دارند هیچ یک از سیستمهایی که تا کنون برای این منظور پیشنهاد شده است بهعلت عدم توانایی ویژگیهای انتخابی در حداکثر کردن فاصله کلاسها قابلیت جداسازی مناسبی نداشته است دراین مقاله تصاویر سونوگرافی بافت تیرویید، از فیلتر معرفی شده کاهشنویز عبور داده شده و پس از آن براساس مجموعه ای از ویژگیهای مبتنی بربافت تصویر و یولت دسته بندی می شود