سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا شفاعتی – کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
مریم شفاعتی – کارشناس ارشد
محمدرضا رشیدی – کارشناس ارشد
سجاد یزدان ستاد – دانشگاه آزاد دامغان

چکیده:

سالمونلا به عنوان یک عامل شایع بیماریهای گوارشی که ازطریق مواد غذایی و محصولات آلوده منتقل می شوند سالیانه موارد بسیارزیادی از بیماری ومرگ و میر را موجب می شود تشخیص مولکولی سالمونلا به روش PCR برای بسیاری از محصولات حیوانی مورد استفاده قرارگرفته ولی درموارد کمی برای ردیابی آن درمحصولات کشاورزی ساده از این متد بهره گیری شده است گوجه فرنگی به عنوان یکی ازمحصولات کشاورزی که به شکل خام مصرف می شود یکی ا زمنابع عفونت سالمونلایی شناخته شده است دراین مطالعه تجربی PCR براساس پرایمرهای اختصاصی برای ژن hil A سالمونلا برا یردیابی آن درسطح و درون گوجه فرنگی های تلقیح شده به روش مصنوعی بصورت مستقیم و پس از غنی سازی استفاده شد پرایمرها براساس نتایج بدست آمده برای سالمونلا اختصاصی می باشند. نتایج این مطالعه نشان میدهد که PCR با پرایمرهای اختصاصی hilA روشی حساس و قابل قبول برای ردیابی سالمونلا می باشد.