سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان صادقی پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، بندرعباس، ایران
نصرالله صحراگرد – استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
محمودرضا سایبانی – استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
زینب بهمن زاده – مربی دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده:

پیش بینی و تشخیص بیماری های مختلف دو مولفه تاثیر گذار علوم پزشکی می باشند.اخیرا با گسترش روز افزون علم، استفاده از سیستم های پشتیبان تصمیم می تواند کمک بسیار زیادی در سیاست های درمانی پزشک داشته باشد بدین منظور ما در این مقاله با استفاده از سیستم های هوشمند مصنوعی سعی می کنیم پیش بینی و تشخیص سرطان سینه که یکی از رایج ترین سرطان ها در بین زنان میباشد را انجام دهیم. در این مطالعه از دادگان پایگاه تشخیص سرطان Wisconsin که براساس 9 ویژگی مختلف تفکیک شده اند، استفاده شده است .سیستم پیشنهادی دارای زیر سیستم الگوریتم تکاملی و الگوریتم داده کاوی SVM به منظور انتخاب بهترین ویژگی ها و دسته بندی آن ها از ویژگی های غیر موثر بوده و 4 ویژگی موثر انتخاب شده ، در انتها نیز از سیستم انطباقی فازی عصبی به منظور یادگیری در جهت پیش بینی و تخمین استفاده می نماید. مقایسه عملکرد روش مزبور با سایر روش های دیگر نشان دهنده عملکرد مطلوب و دقت بالای سیستم پیشنهادی می باشد