سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابراهیم ابراهیمی – عضو هیات علمی و استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه
کاوه ملازاده – دانشجوی دکتری مکانیک

چکیده:

در این تحقیق از یک روش هوشمند برای تشخیص عیوب موتور استارت یک تراکتور کشاورزی بر اساس سیگنال های ارتعاشی و سیستم استنتاج تطبیقی عصبی-فازی ANFIS) استفاده شده است. شرایط موتور استارت شامل حالتهای سالم ، ترک در بدنه روتور ، نابالانسی در محور محرک و سایش یاتاقان بود. سی وسه پارامتر آماری ازسیگنالهای ارتعاشی در حوزه فرکانس و زمان به عنوان منابع ویژگی ها برای تشخیص عیوب انتخاب شدند. پس از اعمال فیلترینگ ویژگیها، نهایتاً شش ویژگی برتر به عنوان بردارهای ورودی به ANFIS انتخاب گردید. اعتبار عملکرد سیستم با اعمال مجموعه داده های آزمایشی در مدل ANFIS بررسی شد. بر اساس نتایج، دقت طبقه بندی کل۸۶/۶۷درصد بود. این نشان می دهد که سیستم حاضر می تواند به عنوان یک سیستم تشخیص عیب هوشمند در عمل مورد استفاده قرار گیرد