سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هادی علی پور – دانشجوی ارشد گروه کامپیوتر دانشگاه پیام نور
سیدسعید آیت – استادیار مهندسی کامپیوتر دانشگاه پیام نور

چکیده:

یکی از اهداف مهم در زمینه شناخت رادیویی تشخیص سیگنال فرستنده بطور صحیح است و در شبکه های ارتباط بی سیم کاربرد بسیاری دارد برای این کار نیاز به تعریف معیاری کمیتی داریم تا براساس آن و از طریق مقایسه آن با یک مقدار استانه از قبل تعیین شده بتوانیم وجود یا عدم وجود فرستنده را تایید کنیم یک راه مناسب برای تعیین این کمیت استفاده از خصوصیتهای کانال یاطیفی است که عملهای ارسال و دریافت در آن صورت می گیرد دراینجا برای بررسی و یا تخمین کانال طیف پارامترهای تاثیرگذار ان را بررسی می کنیم نتایج نشان میدهد روش بیشترین درست نمایی در کانالهایی که بصورت تصادفی تغییر می کنند و دارای تعداد داده های تصادفی زیادی هستند از بازدهی بهتری برخوردار است.