سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالرضا رحمتی – عضو هئت علمی دانشکده مهندسی برق
شاهو قانعی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی برق

چکیده:

در این مقاله روش کارا و جدیدی با استفاده از تحلیل مرتبه سیگنال جریان استاتور برای تشخیص عیب لنگی روتور موتورBLDC در شرایط کاری غیرایستا پیشنهاد شده است. جریان استاتور موتور سالم و با عیب لنگی روتور توسط روش اجزاء محدود دوبعدی محاسبه شدهاند. سیگنال جریان بر اساس زاویه چرخش روتور نمونهبرداری شده است. با این کار سیگنال جریان در شرایط کاری غیرایستا نیز ایستا شده و دیگر نیازی به استفاده از تکنیکهای پردازش سیگنال پیچیده و حجیم که از لحاظ پیادهسازی با مشکل مواجه میشوند، نمیباشد. با روش تحلیل مرتبه سیگنال جریان موتور سالم و معیوب و مقایسه نتایج تحلیل آنها با همدیگر، عیب لنگی روتور تشخیص داده میشود.