سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفتمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرایین ایینی – دانشکده برق،رایانه و فناوری اطلاعات ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
فریبرز محمودی –

چکیده:

هدف در دندانپزشکی قانونی، تشخیص هویت افراد براساس ویژگیهای دندان آنها است. در این مقاله روشی جدید برای تشخیص هویت فرد مرده، از روی تصاویر بایتونیگ دندان قبل و بعد از فوت او ارائه داده شده است. در این مقاله، مجموعهای از ویژگیهای سطح بالای دندان برای کاهش فضای جستجو پیشنهاد شده است. همچنین روشی جدید برای نمایش و نرمال سازی خط محیطی دندان ارائه داده شد. در این مقاله، از مقایسهی تبدیل فوریهی خط محیطی نرمال شده ی دندان در تصاویر قبل از مرگ و تصاویر پس از مرگ ذخیره شده در پایگاه داده، به منظور تشخیص هویت فرد استفاده شد. برای جستجو در پایگا ه داده های بزرگ، مقایسه سلسله مراتبی دندانهای همشماره پیشنهاد شده است. نتایج عملی کار بر روی ۱۱۹ تصویر، توانایی و دقت روش پیشنهادی را در تشخیص هویت افراد براساس تصاویر بایتونیگ آ نها نشان می دهد