سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرایین آئینی – دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
فریبرز محمودی – دانشگاه آزاد قزوین
راشین آئینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:

هدف دردندان پزشکی قانونی تشخیص هویت افراد براساس ویژگیهای دندان آنها است خط محیطی دندان یکی از مهمترین ویژگیهایی است که می تواند باعث تشخیص تفاوت میان دندان ها شود دراین مقاله روشی جدید برای تشخیص هویت فردمرده از روی تصاویر بایتونیگ دندان و بعد ازفوت او ارایه شده است روش پیشنهادی طی دو مرحله به مقایسه خط محیطی دندان درتصویر جستجو و تصاویر پایگاه داده می پردازد و برتشخیص نقاط تاثیرگذارتر درشناسایی اختلاف بین تصاویر تاکید دارد نتایج عملی نشانمیدهد که روش پیشنهادی نسبت به روشهای پیشین بطور متوسط ۲۰ درصدبهبود حاصل کرده است.