سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اصغر فلاح – گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
مظاهر کرمی – گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

چکیده:

دراین مقاله یک روش برای تشخیص امضا دینامیکی ارائه شده است روش پیشنهادی ما مسئله را به عنوان یک مسئله تشخیص الگوی دوکلاسه بررسی می کند دراین روش فاصله بین دو امضا توسط الگوریتم فاصله اقلیدسی محاسبه می شود فاصله امضا تست با نزدیکترین دورترین و امضا الگوی مجموعه امضاهای مرجع محاسبه می شود سپس این مقادیر توسط مقادیر متوسط مربوطه بدستآمده از مجموعه امضاهای مرجع نرمالیزه می شوند تا یک برداز ویژگی سه بعدی بدست اید دراین مقاله از الگوریتم MFCC برای استخراج ویژگی استفاده شده است سپس این بردار ویژگی سه بعدی به یکی از دو کلاس اصلی یا جعلی کلاس بندی می شود