سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مصطفی منسوجی – کارشناس فنی هیدروژن و پیل سوختی-دفتر فناوری های هیدروژن و پیل سوختی-ساز
مهنام رحیم زاده – مدیر دفتر هیدروژن و پیل سوختی-سازمان انرژیهای نو ایران

چکیده:

یکی از چالش های اصلی پیش روی فراگیر شدن استفاده از سوخت هیدروژن مسائل ایمنی ان است. برای حل این معظل استانداردهای مختلف ایمنی و نصب سیستم های هیدروژنی و تجهیزات جانبی منتشر و مورد کاربرد قرار دارند که به جد یکی از مهم ترین ان ها استاندارد طبقه بندی فضاهای خطرناک ( IEC 60079-10) است. استاندارد IEC 60079-10 به بررسی شرایط نشت و تهویه محیط و تاثیر ان بر تقلیل نوع و سطح منطقه خطر Zone می پردازد. بدین صورت تهویه بالای محیط بهمراه دسترسی خوب ان می تواند فضا را از منطقه خطر خارج سازد. در این مقاله شرایط و ملاحظات اثر تهویه بر منطقه های خطر به تفصیل بررسی شده و محاسبات لازم تشریح گردیده است. سپس بر اساس این شرایط حداقل میزان تهویه لازم برای خروج سه بخش اصلی تولید،توزیع و مصرف هیدروژن در سایت انرژی های نو طالقان، از منقه خطر مورد بررسی قرار گرفته و با شرایط موجود سنجیده می شود. بر اساس این بررسی ها مواردی ذز تهویه و طبقه بندی فضاهای خطرناک محیط های هیدروژنی سایت انرژی های نو طالقان مشاهده گردید که در نتیجه بنابراین بررسی ها اقدامات لازم برای رفع ان ها در دستر کار سازمان انرژی های نو ایران قرار گرفته است.